آیس کافی ، فراپه

آیس کافی ، فراپه

توت فرنگی ، لیمو ، اسپرسو

قیمت : 55 تومان

قیمت : 53 تومان

قیمت : 45 تومان

قیمت :49 تومان

قیمت : 52 تومان

قیمت : 69 تومان

قیمت : 50 تومان

قیمت : 59 تومان

بستنی ، پوره نارگیل ، شیر نارگیل 

قیمت : 60 تومان

قیمت : 60 تومان

موز ، نوتلا ، کره بادام زمینی 

قیمت : 65 تومان

بستنی شکلاتی ، پودر شکلات 

قیمت : 52 تومان

قیمت : 65 تومان