آیس کافی ، فراپه

آیس کافی ، فراپه

توت فرنگی ، لیمو ، اسپرسو

قیمت : 85 تومان

قیمت : 65 تومان

قیمت : 55 تومان

قیمت :58 تومان

قیمت : 62 تومان

قیمت : 85 تومان

قیمت : 75 تومان

قیمت : 80 تومان

بستنی ، پوره نارگیل ، شیر نارگیل 

قیمت : 85 تومان

قیمت : 75 تومان

موز ، نوتلا ، کره بادام زمینی 

قیمت : 95 تومان

بستنی شکلاتی ، پودر شکلات 

قیمت : 75 تومان

قیمت : 90 تومان