دمنوش و سردنوش

دمنوش و سرد نوش

قیمت : 65 تومان

قیمت :  80 تومان

قیمت :  90 تومان

قیمت :  75 تومان

قیمت :  75 تومان

قیمت :  75 تومان

قیمت :  80 تومان

عرق هل ، عرق نعنا ، زعفران

قیمت :  90 تومان

عرق بیدمشک ، عرق نعنا و بهارنارنج

قیمت :  85 تومان

خیار ، لیمو ، شربت سکنجبین

قیمت : 70 تومان

آب آلوئه ورا ، پالپ آلوئه ورا

قیمت :  85 تومان

هلو یا لیمو ، چای سبز یا سیاه

قیمت :  75 تومان