آیس کافی ، فراپه

آیس کافی ، فراپه

توت فرنگی ، لیمو ، اسپرسو

قیمت : 70 تومان

قیمت : 68 تومان

قیمت : 55 تومان

قیمت :64 تومان

قیمت : 77 تومان

قیمت : 84 تومان

قیمت : 65 تومان

قیمت : 74 تومان

بستنی ، پوره نارگیل ، شیر نارگیل 

قیمت : 75 تومان

قیمت : 65 تومان

موز ، نوتلا ، کره بادام زمینی 

قیمت : 80 تومان

بستنی شکلاتی ، پودر شکلات 

قیمت : 67 تومان

قیمت : 80 تومان