پیش غذا و سالاد

پیش غذا ، سالاد

Caesar Salad

قیمت : 64 تومان

Beef Salad

قیمت : 79 تومان

قیمت : 65 تومان

قیمت : 69 تومان

Soup

قیمت : 33 تومان

French Fries

قیمت : 36 تومان

Bacon French fries

قیمت : 67 تومان

قیمت : 47 تومان

دیدگاهتان را بنویسید