دمنوش و سردنوش

دمنوش و سرد نوش

قیمت : 45 تومان

قیمت :  60 تومان

قیمت :  70 تومان

قیمت :  55 تومان

قیمت :  55 تومان

قیمت :  55 تومان

قیمت :  60 تومان

عرق هل ، عرق نعنا ، زعفران

قیمت :  70 تومان

عرق بیدمشک ، عرق نعنا و بهارنارنج

قیمت :  65 تومان

خیار ، لیمو ، شربت سکنجبین

قیمت : 50 تومان

آب آلوئه ورا ، پالپ آلوئه ورا

قیمت :  65 تومان

هلو یا لیمو ، چای سبز یا سیاه

قیمت :  55 تومان